0032(0)484620324

AIRPORT24SEVEN

Bedankt voor uw bezoek

Airport24seven is erop gericht een zo goed mogelijke service te bieden.

Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om aan uw verwachtingen te voldoen.

Neem contact op met ons voor prijsinformatie of vragen.

Algemene voorwaarden

1. Airport24seven benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen, teneinde personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Onze firma zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van personen, op het vooropgestelde tijdstip en op de plaats van bestemming, door onze fout of overmacht. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur.


2. Bij annulatie van de transfer, uiterlijk 48 uur voor de uitvoering van onze diensten, wordt een forfaitair bedrag van 25€ aangerekend. Indien de annulatie binnen de 24 uur voor uitvoering gebeurt, wordt het tarief van een enkel traject aangerekend.