AIRPORT 24 SEVEN

Personen en pakjes vervoer van A naar B

Bedankt voor je be​zoek!

Personenvervoer Airport24seven is er op gericht een zo goed mogelijke service te bieden. 

Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om aan je verwachtingen te voldoen.


Prijzen vanaf 55€


Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Wij doen personenvervoer, tot 8 personen en pakjesvervoer.

En dit in binnen- en buitenland.


Alles is bespreekbaar!


Email: [email protected]

Gsm : 0032(0)484620324

Algemene voorwaarden

1) Airport24seven benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen, teneinde personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen.

Onze firma zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van personen, op het vooropgestelde tijdstip en op de plaats van bestemming, door onze fout of overmacht.

Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur.

2) Bij annulatie van de transfer, uiterlijk 48 uur voor de uitvoering van onze diensten, wordt een forfaitair bedrag van 25€ aangerekend. Indien de annulatie binnen de 24 uur voor uitvoering gebeurt, wordt het tarief van een enkel traject aangerekend.